Resurse umane

Administrare personal si serviciul REVISAL

 • Întocmirea şi gestionarea dosarelor de personal;
 • Întocmirea documentelor la angajare: contractul individual de muncă, minuta de informare, declaraţia privind casa de asigurări de sănătate, alte documente specifice politicii societăţii;
 • Întocmirea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă;
 • Întocmirea documentelor de suspendare/ încetare a contractelor individuale;
 • Consultanţă şi intocmirea documentelor specifice procesului de cercetare disciplinară;
 • Consultanţă în păstrarea evidenţei privind prezenţa salariaţilor;
 • Consultanţă în privinţa planificării şi evidenţei concediilor de odihna;
 • Consultanţă în toate problemele de legislaţia muncii;
 • Suport în cazul controalelor efectuate de Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • Consultanţă şi întocmirea documentelor pentru înregistrarea firmei nou înfiinţate la ITM pentru obţinerea parolei de acces REVISAL;
 • Completarea si transmiterea Registrului de Evidenţă a salariaţilor către Inspectoratul Teritorial de Muncă ;

Solicita oferta servicii pentru resurse umane!

Salarizare

 • Verificarea şi procesarea pontajului lunar;
 • Verificarea certificatelor de concediu medical;
 • Întocmirea ştatelor de salarii;
 • Intocmirea diverselor rapoarte la solicitarea clientului: rapoarte privind cheltuielile cu salariile la nivel de departament/societate pe o anumită perioadă, diverse simulări privind modificări salariale, situaţia concediilor de odihnă, situatia concediilor medicale, programarea anuala a concediilor de odihnă.
 • Calculul concediilor medicale şi al concediilor de odihna;
 • Întocmirea declaraţiei 112;
 • Întocmirea dosarului de recuperare a creanţelor aferente concediilor medicale (dosar FNUASS);
 • Consultanţă în probleme de salarizare;
 • Întocmirea adeverinţelor de salariat (de venit, stagiu de cotizare CAS, pentru medic, de vechime, etc.);

Audit de resurse umane

 • Generarea unui plan de măsuri pentru remedierea neconcordanţelor.
 • Auditul de resurse umane se adreseaza firmelor care au internalizat serviciul de administrare personal, dar care vor sa se asigure că această activitate se desfăşoară în conformitate cu legislaţia şi să previna, astfel, eventuale amenzi din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă.
 • Auditul activităţii de administrare personal implica următoarele etape:
 • Verificarea existenţei în dosarele de personal a tuturor documentelor necesare;
 • Verificarea corectitudinii tuturor documentelor de personal;
 • Emiterea raportului de audit;

Consultanta resurse umane

 • Consultanţă pe diverse probleme specifice dreptului muncii.
 • Se poate opta pentru o colaborare punctuală pe una dintre următoarele teme:
 • Întocmirea regulamentului intern;
 • Inserarea în contractele individuale de muncă a clauzelor spcifice;
 • Elaborarea organigramei şi a fişelor de post;
 • Consultanţă privind întocmirea/modificarea/suspendarea/încetarea contractelor individuale de munca;

office@qualitysafety.ro