Protectia muncii

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

INTOCMIREA DOCUMENTATIEI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA:

  • Structura Organizatorica privind Securitatea si Sanatatea in Munca
  • Instructiuni proprii de Securitate si Sanatate in Munca generale
  • Instructiuni proprii de Securitate si Sanatate in Munca specifice activitatii desfasurate

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLANVIRE PROFESIONALA / PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

  • Intocmirea Evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala
  • Intocmirea/Actualizarea Planului de Prevenire si Protectie
  • Intocmirea Fiselor de Indetificare a factorilor de risc

Solicita oferta servicii pentru protectia muncii!

INSTRUIREA ANGAJATILOR IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATAII IN MUNCA

DESFASURAREA ACTIVITATII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

  • Verificarea obiectivului din punct de vedere al Securitatii si Sanatatii in Munca
  • Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006.
  • Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1048/2006.
  • Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă
  • Urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006
  • Intocmirea Normativului Intern de acordare a Echipamentului Individual de Protectie
  • Propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini
  • Propunerea atributiilor SSM la fisa postului
  • Colaborarea cu medicina muncii

EVENIMENTE DE MUNCA

  • Asistenta in completarea formularului de comunicare e evenimentului
  • Participarea la cercetarea evenimentului
  • Intocmirea dosarului de cercetare si inaintarea acestuia catre Inspectoratul Teritorial de Munca
  • Intocmirea Formularui FIAM
  • Urmarirea realizarii masurilor dispuse in urma evenimentului.

CONTROL ITM

  • Asistenta si reprezentare la control
  • Urmarirea realizarii masurilor dispuse de Inspectorii ITM in urma controlului

contact@qualitysafety.ro